Zapytanie ofertowe 1

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pt. projektu „Opracowanie metody szybkiej stabilizacji drewna
z wykorzystaniem komory kriogenicznej” w ramach „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja
przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie
dotacyjne
zapraszamy do złożenia oferty na:
Opracowanie metody szybkiej stabilizacji drewna z wykorzystaniem komory kriogenicznej.
Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączonej dokumentacji poniżej.

Zapytanie ofertowe opublikowano dn. 16.08.2023 roku.
Informujemy, że termin składania ofert wyznaczono do 24.08.2023 roku do godziny 10:00.
Treść zapytań została opublikowana pod adresem: www.avernus.pl
Kontakt w sprawie niniejszego postępowania pod adresem: lwronk@gmail.com

Informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do 25.08.2023 roku do godziny 10:00

Zapytanie ofertowe 2

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pt. projektu „Opracowanie algorytmu doboru specyfikacji
przetworników dźwięku do instrumentów strunowych w oparciu o szereg parametrów
akustycznych z użyciem metod uczenia maszynowego” w ramach „μGranty B+R dla
przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy,
Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez
innowacje – wsparcie dotacyjne
zapraszamy do złożenia oferty na:
Opracowanie algorytmu doboru specyfikacji przetworników dźwięku do instrumentów
strunowych w oparciu o szereg parametrów akustycznych z użyciem metod uczenia maszynowego.
Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączonej dokumentacji poniżej.

Zapytanie ofertowe opublikowano dn. 16.08.2023 roku.
Informujemy, że termin składania ofert wyznaczono do 24.08.2023 roku do godziny 10:00.
Treść zapytań została opublikowana pod adresem: www.avernus.pl
Kontakt w sprawie niniejszego postępowania pod adresem: lwronk@gmail.com